Pracujeme v Okresoch:

Komárno, Nové Zámky, Dunajská Streda, Bratislava, Galanta, Senec, Šaľa, Nitra, Levice, Trnava a Pezinok

Naše Služby Poskytujeme v Každom Ročnom období

0915 600 664

Krtkovanie elektromechanicky špirálou​

 
 
 
 
 
 
Elektromechanické krtkovanie prebieha za pomoci špeciálneho zariadenia,
ktoré mechanicky čistí potrubia.

Vysokotlakové čistenie kanalizácie

Vysokotlakové čistenie kanalizácie je vykonávané pomocou špeciálneho zariadenia s pracovným tlakom až 200 barov.

TV Monitoring potrubia

Prostredníctvom špeciálnej kamery zisťujeme stav potrubia a kanalizácií s možnosťou vyžiadania záznamovej dokumentácie pre klientov.

Odčerpávanie vody

Naše priemyselné čerpadlá dokážu odsať až 50.000 litrov vody za 1 hodinu.
OSTATNÉ SLUŽBY

Prenájom mobilných toaliet

Prenájom mobilných WC – Servis mobilných toaliet

Poskytujeme taktiež prenájom mobilných toaliet, ktorých využitie je možné taktiež v rámci vykonávania rekonštrukčných a opravných prác v súvislosti s kanalizačnými prácami.

KONTAKT

0915 600 664

NONSTOP